Strona główna
Komunikaty
O szkole
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Klub Europejski
Klub małolata
SKO
Samorząd Uczniowski


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianO szkolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku mieści się w województwie dolnośląskim w gminie Wąsosz. Jest jedną z czterech szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąsosz. Aktualnie do szkoły do klas I-VI uczęszcza 88 dzieci, 21 chodzi do klasy "0", a 20 pięć razy w tygodniu do Punktu Przedszkolnego "Pod Muchomorem", gdzie zajęcia trwają od 8:00 do 13:00. Łącznie więc w szkole uczy się 129 dzieci.

Do szkoły uczęszczają dzieci z 11 wiosek:

Bełcz Górny,
Czarnoborsko,
Cieszkowice,
Dochowa,
Rudna Wielka,
Rudna Mała,
Sułów Wielki,
Wiewierz,
Wiklina,
Zbaków Dolny,
Zbaków Górny

Na etacie w szkole pracuje 10 nauczycieli oraz dyrektor. Troje nauczycieli jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Zespoły korekcyjno - kompensacyjne i zajęcia logopedyczne prowadzą specjaliści spoza naszej placówki.

Dyrektorem szkoły jest mgr Małgorzata Denys.

Zajęcia prowadzone są w jednym budynku szkolnym, w którym znajdują się sala gimnastyczna i pracownia informatyczna oraz biblioteka, a także siedem klas lekcyjnych. Lekcje rozpoczynają się o 7:30 a kończą czter razy w tygodniu o 13:00, a raz o 14:00.

Adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
Czarnoborsko 10
56-210 Wąsosz
Tel: (65)5436077
Adres mailowy: pspczarnoborsko@o2.pl